Potensial Arkitekttjeneste AS
Falkenborgveien 9
Sirkus Shopping - 3.etg
7044 Trondheim

Telefon: 930 29 982
E-post: lisa@potensial.com


Vi anbefaler å starte med et uforpliktende møte, hvor vi kartlegger dine ønsker og behov.

Alternativ 1: Vi tilbyr en fastpris på prosjektering. Dette er forutsigbart både for oss og for deg som kunde. Etter inngått avtale vil vi komme på befaring for å få førstehånds kjennskap til ditt prosjekt.

Alternativ 2: Fakturering basert på timer, a 1200,- inkl. moms

Vår oppgave er å løse prosjektet praktisk og økonomisk. På kontoret har vi bred, tverrfaglig kompetanse, og kan gi deg gode råd og oversikt over de praktiske og tekniske muligheter som finnes. Med bakgrunn i det arbeidet vi gjør, kan dere ta beslutninger som passer for familien. Små endringer kan utgjøre store praktiske, tekniske og estetiske forandringer. Vi kan også kartlegge en fremdriftsplan for prosjekter som skal gjøres over tid, slik at man oppnår et helhetlig resultat over en lengre periode etter hvert som familiekonstellasjonen endres.  

 

 Levert av  
mangadexmangadex